Loading…

Over Alius

Alius is Latijn voor anders. Alius law beoogt de advocatuur anders te bedrijven, maar daagt ook de ondernemer uit om anders om te gaan met de juridische uitdagingen van ondernemen. Alius law is er om de cliënt te assisteren over de gehele linie van de bedrijfsvoering en niet enkel indien een geschil ontstaat. Voor offertes, contracten, onderhandelingen, compliance, claims en juridische procedures is Alius law uw partner. Om een dergelijke samenwerking te bereiken mag er vrijwel geen onzekerheid zijn over de uiteindelijke kosten. Duidelijkheid in dat opzicht maakt een Alius' advocaat gedurende het gehele proces van zaken doen aanspreekbaar en vermindert het risico van dubbele kosten in het voorkomend geval dat er toch een geschil ontstaat. Een Alius lawyer is dan immers reeds overal van op de hoogte en kan direct aan de slag. Bij Alius law wordt zoveel mogelijk tegen vaste prijsafspraken gewerkt. De prijs zal worden vastgesteld aan de hand van de aard van het werk, de waarde daarvan en de waarde van de onderneming. Bij Alius heeft de cliënt te allen tijde inzicht in de werkzaamheden en de tijd die daaraan wordt besteed. Transparantie staat voorop. Een Alius lawyer kan ook voor interim werk worden ingehuurd.