Loading…

Rechtsgebieden

Procederen

Rechtbank

(Internationale) arbitrage

Kort geding

Tenuitvoerlegging van vonnissen

Europees procesrecht

Beslag (op schepen)

Handel

Internationaal contracteren

Koop en verkoop van goederen

Grondstoffen, b.v.. Fruit, Agri, Metaal

Distributie/ Retail

Incoterms

Algemene voorwaarden

Eigendom

Retentierecht

Arbeidsrecht

Beëindiging

Ziekte

Maritiem Arbeidsverdrag

Zeevarenden

Offshore

Sociale Verzekeringen, Werkloosheidsuitkeringen, Fiscaal

Herstructurering

Collectieve Arbeidsovereenkomsten (cao)

Arbeidsvoorwaarden

Logistiek en Transport

Transport over de weg / CMR

Transport over zee/ Hague (Visby) Rules

Expeditie / Opslag

FENEX-voorwaarden

Cognossementen

Service Level Agreement

Terminal werkzaamheden (laden/ lossen / stuwen)

Aanvaringen

Ladingschade

Alius law is een advocatenkantoor met een focus op de sector handel en transport, maar ook op bedrijven die voor hun bedrijfsvoering niet zonder logistiek kunnen.

Uw partner in juridische zaken!

C. Almeida ─ Founder @ Alius Law

Strategy is about making choices, trade-offs:

it’s about deliberately choosing to be different

Michael Porter

staff

Cherry Almeida

Oprichter van Alius Law