Loading…

Yuri van Gelder: het internationale karakter van een nationale zaak

Yuri van Gelder wint noch in Rio noch in Arnhem. Ware dat laatste anders geweest was het maar de vraag of hij in Rio nog zou kunnen schitteren. Procesrechtelijk hadden er dan wat meer gedaagden in de rechtszaal mogen plaatsnemen.

Wat Yuri wilde was terugkeren naar Rio. Zojuist is duidelijk geworden dat de rechtbank Arnhem Yuri daar niet mee gaat helpen. Het waarom wordt over enkel dagen duidelijk als het vonnis in zijn geheel wordt gepubliceerd.

Maar wat als het vonnis positief was geweest? Dan hadden we te maken met een vonnis tegen een Nederlandse organisatie, gewezen door een Nederlandse rechter. Wat had Yuri daarmee in Rio kunnen doen? Niet zo heel veel want zo ver als mijn kennis van het sportrecht toelaat is zoveel wel helder: De NOC/NSF vraagt en de FIG en het IOC draaien. De uiteindelijke beslissing om Yuri weer deel te laten nemen aan de spelen ligt kennelijk formeel bij hen en daar moet Yuri dus zijn. Maar, noch het FIG noch het IOC waren gedaagden in de procedure want de zaak is alleen aanhangig gemaakt tegen het NOC/NSF. Dat lijkt op het eerste gezicht logisch want met het NOC/NSF had Yuri een contract, de organisatie is Nederlands en de Nederlandse rechter was ten opzichte van deze partij dan ook bevoegd.

Toch was er meer mogelijk geweest. Ik vind vooral dat Yuri te weinig partijen heeft gedagvaard. Als advocaat gespecialiseerd in internationale handelszaken weet je dat het mogelijk is om meerdere partijen ondanks hun verschillende nationaliteiten voor de Nederlandse rechter te brengen. Als er maar een verdrag is of andere wettelijke bepaling die dat regelt. En laat het FIG en het IOC nu in Zwitserland gevestigd zijn en laat Nederland nu met Zwitserland een verdrag hebben (het Verdrag van Lugano) waarin onder meer staat dat meerdere gedaagden voor dezelfde rechter kunnen worden gedaagd in dezelfde zaak.

Als Yuri echt wilde doorpakken had hij niet alleen het NOC/NSF moeten dagvaarden, maar ook het FIG en het IOC moeten dagvaarden om te gehengen en te gedogen dat hij terug zou komen.

Het had hem allemaal niet zoveel opgeleverd want de rechter heeft beslist dat het NOC/NSF niet op haar beslissing hoeft terug te komen. Het fijne van die beslissing weten we binnenkort.

Hebt u een vordering op een buitenlandse partij? Neem contact op met Alius Law (www.aliuslaw.com).